naomaria

Art with Kimonos & Kimono Upcycling

MEDIA

Newspaper

2022.5.17 Asahi
2022.5.16 Higashi Aichi
2022.4.27 Tounichi
2021.6.16 Tounichi
2021.6.15 Higashi Aichi
2019.9.11 Shizuoka
2018.10.20 Tounichi
2018.9.8  Weekly NY (NY)
2018.9.7  YOMITIME(NY)
2018.7.5  Tounichi
2018.1.9  Higashi Aichi
2018.1.6  Chunichi
2017.12.26 Higashi Aichi
2017.12.8 Tounichi

RaDIO

2017.12  FM Toyohashi
2016   FM Toyohashi

 

About | Biography | Work | Exhibition
Online Shop

© 2023 naomaria

name naomaria